Startlista till andra deltävlingen
Kom ihåg att memorera ditt startled!